Dự án chung cư Tân Hoàng Minh d le roi soleil quảng an Tây Hồ, Hà Nội. Dự án chung cư 23 lê duẩn Q1, TP. HCM, chủ đầu tư Tân Hoàng Minh. Công ty cho thuê sân khấu tổ chức sự kiện uy tín tại Hà Nội. Dịch vụ cho thuê ô dù giá rẻ nhất. Công ty cho thuê backdrop uy tín tại Hà Nội - nhiều mẫu mã đẹp. Dịch vụ chữa tắc tia sữa tại nhà, cam kết hiệu quả 100%. Xưởng sản xuất máy ép cám viên chăn nuôi, máy ép cám viên mini cho thỏ, gà, vịt, chim bồ câu. Dịch vụ thuê chú rể đẹp trai, cao ráo, cam kết bảo mật thông tin. Công ty cung cấp, cho Thuê người đại diện cưới hỏi toàn quốc.

CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

 


STT

Số hiệu

văn bản

Ngày

Tên văn bản

Link

 

43

15/2019/TT-BLĐTBXH

18/9/2019

Quy định Chế độ báo cáo thống kê Nguyên Lao động – Thương binh và Xã hội

Xem

 

42

09/2019/TT-BLĐTBXH

24/5/2019

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành, liên tịch ban hành

Xem

 

41

12 /2019/TT-BLĐTBXH

12/8/2019

Hướng dẫn việc chuyển xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp

Xem

 

40

11/2018/TT-BLĐTBXH

26/9/2018

Ban hành chương trình môn học Tin học thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng.

Xem

 

39

10/2018/TT-BLĐTBXH

26/9/2018

Hướng dẫn chương trình, tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng.

Xem

 

38

08/2019/TT-BLĐTBXH

08/3/2019

Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng ngành Lao động – Thương binh và Xã hội

Xem

 

37

13/2018/TT-BLĐTBXH

26/9/2018

Ban hành chương trình môn học Pháp luật thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng.

Xem

 

36

12/2018/TT-BLĐTBXH

26/9/2018

Ban hành chương trình môn học Giáo dục thể chất thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng.

Xem

 

35

34/2018/TT- BLĐTBXH

26/12/20118

Sửa đổi một số điều các thông tư số 42/2015, 43/2015, 07/2017, 08/2017, 10/2017, 13/2017, 31/2017.

Xem

 

34

07/2019/TT-BLĐTBXH

07/03/2019

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng

Xem

 

33

15/2019/NĐ-CP

01/02/2019

Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp

Xem

 

32

06/2019/TT-BLĐTBXH

28/01/2019

Thông tư Bổ sung ngành, nghề đào tạo vào Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Xem

 

31

03/2019/TT-BLĐTBXH

17/01/2019

Thông tư Ban hành Chương trình môn học Tiếng Anh thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

Xem

 

30

38/2018/TT-BLĐTBXH

28/12/2018

Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

Xem

 

29

24/2018/TT-BLĐTBXH

06/12/2018

Thông tư Ban hành Chương trình môn học Giáo dục chính trị thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đằng

Xem

 

28

23/2018/TT-BLĐTBXH

06/12/2018

Thông tư Quy định về hồ sơ, sổ sách trong đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

Xem

 

27

21/2018/TT-BLĐTBXH

30/11/2018

Thông tư Quy định tiêu chí xác định chương trình chất lượng cao trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

Xem

 

26

03/2018/TT-BLĐTBXH

15/6/2018

Thông tư Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp

Xem

 

25

37/2017/TT-BLĐTBXH

29/12/2017

Thông tư Ban hành Danh mục ngành, nghề đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu

Xem

 

24

36/2017/TT-BLĐTBXH

29/12/2017

Thông tư Danh mục ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

Xem

 

23

31/2017/TT-BLĐTBXH

28/12/2017

Thông tư Quy định về đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo vừa làm vừa học

Xem

 

22

29/2017/TT-BLĐTBXH

15/12/2017

Thông tư Quy định về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo

Xem

 

21

28/2017/TT-BLĐTBXH

15/12/2017

Thông tư Quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Xem

 

20

27/2017/TT-BLĐTBXH

21/9/2017

Thông tư Quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp

Xem

 

19

22/2017/TT-BLĐTBXH

10/8/2017

Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 113/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập

Xem

 

18

1229/QĐ-BLĐTBXH

04/8/2017

Quyết định V/v đính chính Thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

Xem

 

17

19/2017/TT-BLĐTBXH

03/7/2017

Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Xem

 

16

17/2017/TT-BLĐTBXH

30/6/2017

Thông tư Ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên trong trường trung cấp, trường cao đẳng

Xem

 

15

15/2017/TT-BLĐTBXH

08/6/2017

Thông tư Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

Xem

 

14

14/2017/TT-BLĐTBXH

25/5/2017

Thông tư Quy định việc xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Xem

 

13

12/2017/TT-BLĐTBXH

20/4/2017

Thông tư Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

Xem

 

12

10/2017/TT-BLĐTBXH

13/3/2017

Thông tư Quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng

Xem

 

11

09/2017/TT-BLĐTBXH

13/3/2017

Thông tư Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp

Xem

 

10

08/2017/TT-BLĐTBXH

10/3/2017

Thông tư Quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Xem

 

9

07/2017/TT-BLĐTBXH

10/3/2017

Thông tư Quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Xem

 

8

06/2017/TT-BLĐTBXH

08/3/2017

Thông tư Quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Xem

 

7

05/2017/TT-BLĐTBXH

02/3/2017

Thông tư Quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng

Xem

 

6

04/2017/TT-BLĐTBXH

02/3/2017

Thông tư Ban hành Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

Xem

 

5

03/2017/TT-BLĐTBXH

01/3/2017

Thông tư Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

Xem

 

4

46/2016/TT-BLĐTBXH

28/12/2016

Thông tư Quy định về Điều lệ trường cao đẳng

Xem

 

3

79/2015/NĐ-CP

14/9/2015

Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Xem

 

2

48/2015/NĐ-CP

15/5/2015

Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp

Xem

 

1

74/2014/QH13

27/11/2014

Luật Giáo dục nghề nghiệp

Xem

 

 

LIÊN HỆ

LƯỢT TRUY CẬP

Hôm nay663
Tháng này21616
Tổng cộng5067785